Hirdessen most! Címlap kiemelést adunk ajándékba bármely kiemelés választása esetén!

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Adokveszek.hu Kft. (Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2; Cégjegyzékszám: 08-09-032249; Adószám: 28771786-2-08) mint Szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett Pénztárosállás.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) a felhasználókra (a továbbiakban: „Felhasználó”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval nyilatkozik az ÁSZF teljes terjedelmében való elfogadásáról, erre tekintettel kérjük a Felhasználókat szíveskedjenek jelen feltételeket az Adatvédelmi tájékoztatóval együtt figyelmesen átolvasni és értelmezni.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet aki a Honlapra belépve azt böngészi, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, termék iránt érdeklődik, a termékre ajánlatot tesz vagy bármely egyéb funkcióját használja.

1.1. A Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja, megszüntetheti vagy új szolgáltatásokat vezethet be.

1.2. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, felhasználói fiók létrehozása esetén, vagy bejelentkezés során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, és az annak részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására.

1.3. A Szolgáltatónak lehetősége van ellenőrizni a feltöltött tartalmakat, de nem kötelessége azok tartalmát bűncselekményre, vagy illegális tevékenységre utaló tevékenység céljából vizsgálni.

1.4. A Szolgáltató a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget, de dönthet úgy, hogy jelen felhasználási feltételek megszegése esetén, vagy hatósági eljárás keretén belül törölheti azokat.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az Honlap előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért.

1.5. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.6. A Felhasználó által elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

1.7. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

1.8. A hirdetés feltöltésekor a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

1.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszer időközönként a szolgáltatással összefüggő üzeneteket küldhet elektronikus levelezési címére. (pl: üzenet érkezéséről értesítés, ösztönzés regsiztrációra, aktiváló email, rendszerüzenet)

1.10. A Szolgáltató a nem megfelelő hirdetés szövegét nem módosítja, viszont ajánlásokat tehet annak módosítására. Addig amíg a jelzett változtatások nem kerülnek kijavításra a Szolgáltató megtagadhatja annak publikálását.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes Felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a Szolgáltatás eléréséből. A tiltás feloldása pedig minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

2. Tiltott dolgok

A Honlapon tilos közzétenni minden olyan szolgáltatást/terméket mely jogszabályba ütközik, jogellenes magatartásra ösztönöz, sérti a jó erkölcsöt.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy olyan hirdetést vagy tartalmat (akár kép vagy szöveg) nem tesz közzé a Honlapon mely:

 • jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütköző, illetve ha ennek gyanúja felmerül
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a rovat jellegének megfelelő
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz
 • félelemérzetet kelt
 • tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz
 • politikai tartalom
 • olyan képeket tartalmaz, melynek felhasználási jogaival a Felhasználó nem rendelkezik
 • a szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait
 • a szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató üzleti érdekeit
 • kéretlen (spam) hirdetésnek minősül
 • több különböző témájú hirdetése egy hirdetésben
 • tilos olyan képet feltölteni amely nincs összhangban a hirdetés címével, leírásával
 • tilos manipulált képet feltölteni, azokra hirdetést, ábrát vagy egyéb reklámot elhelyezni, továbbá tilos kiemelésre alkalmas keretet, feliratot elhelyezni
 • tilos a hirdetést olyan mértékben módosítani vagy szerkeszteni, hogy az jelentős mértékben eltérjen az eredeti hirdetés tartalmától, témájától és ezáltal az ilyen hirdetésnek minősüljön

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az automatikusan engedélyezett hirdetések publikálását előzetes indoklás nélkül visszavonhatja, vagy kérheti annak hitelességének ellenőrzést, valamint a publikálás előtt ellenőrzött hirdetések jóváhagyását akár indoklás nélkül is megtagadhatja. Különös tekintettel az alábbi esetekben a Szolgáltató fenntartja a hirdetések inaktiválásának vagy törlésének jogát:
 • az ÁSZF 2. pontjában rögzített tartalom típusok esetén
 • reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés
 • a helytelen kategóriában feladott hirdetés
 • jogsértést megvalósító hirdetés
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések
 • tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
 • több felhasználói fiókból hirdetett ugyanazon hirdetések melyek egyetlen Felhasználóhoz kapcsolhatók

A Honlapon csak egyszer szerepelhet egy adott Hirdető által feltöltött hirdetés. Ha valami okból Hirdető a termék újra feladása mellett dönt, akkor a Szolgáltató köteles törölni az előző ugyanolyan tartalmú hirdetést. Az oldalon tilos az azonos tartalmú hirdetések többszöri feladása.

3. Hirdetésfeladás

A hirdetés feladása történhet regisztráció nélkül és regisztrációval.

A hirdetés feladásához kötölezően megadott elemek a hirdetés címe, a hirdetés kategóriája, a hirdetés leírása, a hirdetésben szereplő szolgáltatás régiója/települése.

A regisztrációval feladott hirdetések automatikusan megjelenítésre kerülnek a találati listában, azonban az így feladott hirdetések is ellenőrzésen esnek át, esetleges probléma esetén pedig inaktív státuszba kerülnek. A regisztrációval feladott hirdetések 30 napig jelennek meg a találati listában, majd ezt követően a Felhasználó dönti el, hogy meghosszabbítja vagy pedig törli a hirdetését.

A Felhasználó a hirdetését bármikor törölheti.

A Felhasználó a hirdetését a hirdetés lejárta előtt 5 naptári nappal korábban már meghosszabbíthatja, így a hirdetés a lejárati időhöz viszonyítva további 30 napig elérhetővé válik. A hirdetés lejárta utáni 30 napban a felhasználónak lehetősége van megújítani hirdetését amennyiben ez nem történik meg a Szolgáltató törölheti a hirdetést a rendszerből, ezt követően az nem visszaállítható.

4. Felelősség

A Felhasználó által a Weboldalon elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a hatályos jogszabályok, és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Tartalmak eltávolításáról a szolgáltató nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát.

A Szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

5. Felhasználói szolgáltatások

A Felhasználó a Honlapon elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során köteles megadni az email címét és jelszavát. Egy email címmel csak egy regisztráció lehetséges, valamint a Honlapon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a felhasználói fiókokat, amelyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, ip cím, host tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön email címről kerültek aktiválásra. A regisztrációt az email címre kiküldött módon van lehetőség aktiválni, 48 óra elteltével az a személy aki nem aktiválja regisztrációját, az email cím törlésre kerül. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van további adatok megadására, mint például név, telefonszám, lakcím (székhely), számlázási név, cím és adószám, tevékenység típusa (magánszemély vagy vállalkozó), profilkép.

A Fiók a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Hirdetőnek nyújtott digitális szolgáltatás. A Hirdető a Felhasználónévvel és a Jelszóval hozzáférést kap a Fiókhoz.

A regisztráció történhet külső szolgáltató által, ez esetben az átadott adatok kerülnek tárolásra rendszerünkben, amelyekről bővebb információt a külső szolgáltató szolgáltat. A külső forrásból származó regisztráció elengedhetetlen eleme, hogy a Felhasználó engedélyezze az email címének átadását, amelyen felül további adatok kérhetőek mint név, profil kép. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi ezen adatok átadását, rendszerünk nem engedélyezi a Honlap kizárólag regisztrációval történő használatát. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A felhasználó név nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználói nevet ad meg, a Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját végleg törölje. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által hirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül a hirdetés Honlapon történő megjelenésével egy időben.

A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak vagy a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni és az adott hirdetést felfüggeszteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Honlap használatához és a jelen ÁSZF elfogadásáshoz törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Szolgáltató tájékoztató jellegű üzeneteket (rendszerüzenet) küldhet a Felhasználónak, a Felhasználónak lehetősége van részben, vagy egészben az értesítési üzenetek kikapcsolására. A Felhasználók kapcsolat felvétel egyszerűsítése érdekében egymásnak szöveges üzeneteket küldhetnek, így a kapcsolatfelvétel a Szolgáltató által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon tekinthetők meg. Az üzenet érkezéséről a Felhasználó email értesítőt és a Honalpon felugró értesítést kap. A Honlapon üzemelő üzenetküldő rendszeren keresztül folytatott kommunikációt a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A regisztráció nélkül küldött üzenetek minden esetben előzetes ellenőrzésen esnek át, csak azt követően kerülnek továbbításra a címzett felhasználó számára. A Szolgáltató nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért.

A Szolgáltató jogosult indoklás nélkül felfüggeszteni a Hirdető fiókját abban az esetben, ha a Hirdető a tevékenységével megsérti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.


A Hirdető a regisztrációját bármikor indoklás nélkül törölheti. Regisztráció nékül a Hirdető a hirdetés feladásakor megadott email címről érkező kérelmével, a regisztrációval hirdető felhasznlákók, a Facebook fiókkal belépők és a Google fiókkal belépők a Beállítások > "Fiók megszüntetése" rész alatt kérvényezheti. Valamint a regisztráció során megadott vagy a belépés során használt e-mail címről küldött kérelemmel is kérhetik a regisztrációs fiók és személyes adataik törlését.
A felhasználói fiók végleges törlése 48 órán belül történik meg.

6. Szolgáltatási díjak

A Szolgáltató a Hirdetők számára rovatonként eltérő összegű, egyszeri díj ellenében vagy előfizetési díj ellenében tölthetőek fel hirdetések.
Az online bankkártyás fizetés a Stripe rendszerén keresztül történik, a bankkártya adatokat csak a Stripe kezeli. Bankkártya adataid hozzánk nem jutnak el.
A díjköteles szolgáltatások kiegyenlítéséhez szükséges az egyenleg feltöltése amelyet regisztrált felhasználóként az "Egyenleg" menüpont alatt teheti meg a Hirdető, a feltöltéshez banki átutalás vagy bankkártyás fizetési mód választható.

A díjköteles szolgáltatások bankkártyás fizetése esetén a szolgáltatás díjának megfelelő összeg előszőr az egyenlegre kerül, majd a szolgáltatás díja ezután automatikusan levonásra kerül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdető által megfizetett díjat illetve a fel nem használt befizetéseket nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

A díjakat a Hirdető kizárólag a weboldal által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.
A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

A határozott idejű egy összegű fizetés esetén (pl. éves előfizetési díj) kedvezmény jár, ezért ha Hirdető felmondja a határozott idejű, kedvezményes díjjal megállapított határozott idejű szerződést, felmondás esetén Szolgáltató a visszamaradó összeget nem fizeti vissza, azt kötbérként érvényesíti Hirdetővel szemben.

A Hirdető a Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül a Szerződéstől indoklás nélkül elállhat, illetve a Szerződés teljesítésének megkezdését követően azt indoklás nélkül felmondhatja, 14 napot követően pedig a Szerződést felmondhatja.

6.1. Hirdetés típusai

Díjköteles hirdetés: Érvényessége 30 naptári nap, amelyet legkorábban a lejárta előtt 5 naptári nappal újabb 30 naptári napig meghosszabbítható és elérhető marad. Korlátlan számban feladhatóak.

Előfizetői hirdetés: Érvényessége az előfizetés végéig, amely addig folyamatosan elérhető ameddig a Hirdető rendelkezik aktív előfizetéssel. Az előfizetés lejártával az előfizetés ideje alatt feladott hirdetések automatikusan törlődnek. Az előfizetési csomagban foglalt mértékig.


6.2. Hirdetési csomagok

A Szolgáltató előre meghatározott számú hirdetési csomagot biztosít a Hirdető számára. Külön megállapodás keretében lehetőség van személyre szabott hirdetői csomag kialakítására.

6.3. Előfizetési csomagok

6.3.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít azon Hirdetők számára akik rendszeres felhasználói a Honlapnak, hogy eseti vagy rendszeres havidíj ellenében a kiválasztott hirdetési csomagban szereplő számú extra hirdetést helyezhessenek el a Honlapon.
Az előfizetés "havidíj" valamint "hónap" megnevezés ténylegesen 30 naptári napot (1 hónap) jelöl, a határozott idejű előfizetés esetében ennek értelmében az előfizetés időtartama 360 naptári napot (12 hónap) jelent.
Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetés díját egy összegben vagy 12 hónapon keresztül kiegyenlíti. Az előfizetés a Szolgáltatás díjának kifizetésétől indul. A határozott idejű szerződés esetén a következő havidíjakat legkorábban 10 naptári nappal az adott hónap lejárata előtt van lehetőség kiegyenlíteni legkésőbb az adott hónap lejárta utáni 10. naptári napjáig. Abban az esetben, ha a soron következő havidíjtól számított 30 naptári napjáig bezárólag nem kerül kiegyenlítésre az előfizetés felmondásra kerül és azonnal megszűnik, az addig feltöltött hirdetések törlésre kerülnek. Határozott idejű előfizetés választása esetén az előfizetés ideje alatt kisebb csomag váltására nincs lehetőség, azonban nagyobb csomag váltására igen.
Határozatlan idejű előfizetés választása esetén bármikor választható kisebb vagy nagyobb csomag is, valamint bármikor választható a határozott idejű előfizetés is.
A csomagváltás alkalmával a hirdetési csomag a kifizetés pillanatától érvényessé válik és az új hirdetési csomag lesz aktív. A határozott idejű előfizetés esetén a csomag aktuális havidíj befizetési idejével egyidőben lehetőség van a nagyobb csomag váltására is, így a következő hónaptól már a nagyobb előfizetői csomag lesz aktív viszont ebben az esetben az előfizetői hűségidő is kitolódik ismételten, mivel ebben az esetben új előfizetés kerül megkötésre. A Hirdető és a Szolgáltató megállapodnak, hogy a Szolgáltató a kiválasztott hűségidő végéig terjedő időtartamra az előfizetési díj változatlanságára hűséget vállalnak. A hűségidő alatt felek a megkötött szerződést változatlan tartalommal tarják magukra nézve kötelezőnek.

6.3.2. A Szolgáltatónak lehetősége van indoklás nélkül az előfizetést felmondani, annak díját részben vagy egészben megtéríteni. A Szolgáltató a felmondás miatt 25.000 Ft+ÁFA felmondási díjat számolhat fel, amelyről díjbekérőt állít ki. Abban az esetben ha a Felhasználó a felmondási díjat sem fizeti meg a Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.

6.3.3. Az esetleges késedelmes befizetés miatti részteljesítés mértékétől függetlenül a Szolgáltatót az adott időszakra vonatkozó teljes szolgáltatási díj megilleti. A késedelmes teljesítés és késedelmes fizetés miatti esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Abban az esetben ha a Hirdető kötelezettségének nem tesz eleget a tekintetben, hogy az esedékes havídjakat kiegyenlítse a Szolgáltató jogosult az előfizetés azonnali felmondására és a hűségidő végéig esedékes díjakat egy összegben kiszámlázni.
A Szolgáltató kötelezettésget vállal arra, hogy a Hűségidő ideje alatt nem változtatja meg az előfizetés díjait.
Amennyiben a Hirdető hirdetései feladásánál nem tartja be a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében foglaltakat, szerződésszegést követ el. Amennyiben a kifogásolt hirdetések nem kerülnek módosításra vagy a későbbiekben is folyamatos figyelmeztetések eseténe a Szolgáltató felmondhatja az előfizetést.
A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti Járásbíróság kizárólagos illetékességének.


7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás és a Honlap használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.

8. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Hirdetőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

9. Általános adatok

Szolgáltató adatai:
Adokveszek.hu Kft.
Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2
Levelezési cím: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2
Cégjegyzékszám: 08-09-032249
Adószám: 28771786-2-08
Közösségi adószám: HU28771786
Nyilvántartó: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11737090-21455522 (OTP Bank)
Internet: www.Pénztárosállás.hu
Email: info@allasmunka.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
RackForest Kft
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.
Adószám: 14671858-2-41
Bankszámlaszám: HU04 10400968-50514955-49501007
EU adószám: HU14671858
E-mail: info@rackforest.hu
Internet: www.rackforest.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Internet: www.tarhely.eu
E-mail: gdpr@tarhely.eu

Bankkártyás fizetés:
Stripe Payments Europe, Limited
Székhely: The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin, Ireland
Adószám: IE 3206488LH
Internet: www.stripe.com
E-mail: support@stripe.com
A Stripe a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

10. Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

11. Panaszkezelés rendje és módja

Weboldalunk és cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés12. Banneres hirdetőkre vonatkozó feltételek

Bannerek általános követelményei:

méret paraméterek konzekvens betartása (mind pixelre, mind kByte-ra vonatkozólag)
a bannerek mérete maximum 500 Kbyte és formátuma JPG, GIF, HTML lehet
a javascript kódot tartalmazó kreatívban nem lehet javascript hiba, és a gyakori változó neveket kerülni kell.
egy kreatív nem okozhat 30%-nál nagyobb processzor terhelést egy átlagos PC-n (vektorgrafikus képi elemek)
céloldal mindig legyen megadva
takeover, shaped popup max 8 másodpercig zavarhatja/korlátozhatja az oldal funkcióit
a banner betöltődésekor nem lehet automatikusan hangos a banner, de lehet rajta hangosító/némító gomb, amivel bekapcsolható/kikapcsolható a hang
speciális hirdetés (kinyíló/lenyíló banner) csakis felhasználói interakcióra változhat, ilyen a bal egérgomb kattintás (nem interakció a hirdetés feletti elhaladás)

A Hirdető kötelezettségei
A banner elkészítésekor a Hirdető köteles a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében foglaltak maradéktalan betartására.

Amennyiben az Hirdető a banner elkészítésével a Szolgáltatót bízza meg, abban az esetben az Hirdető köteles a banner megjelenítésének időpontja előtt legalább 15 nappal a banner elkészítéséhez szükséges kreatívokat (képek, szöveg, színvilág, színkód, elképzelés, ötlet) leadni. Hirdető köteles a banner elkészítésének folyamatában aktívan részt venni, a szükséges módosításokat, változtatásokat jelezni, valamint az elkészített bannert a megjelenítés előtt legalább 3 nappal írásban, email-ben jóváhagyni.

Amennyiben a Hirdető már kész bannerét jeleníti meg a Szolgáltató, akkor a Hirdető köteles a Szolgáltató felé a megjelenítendő bannert a megjelenés előtt legalább 3 nappal eljuttatatni.

Hirdető köteles a banner cél oldalának URL-jét Szolgáltatóhoz eljuttatni.

Hirdető elfogadja, hogy a megrendelt banner felület elhelyezése, az adott banner helyen nem kizárólagos, így a banner helyen más banner is megjelenhet.

A Felek felelősségi szabályai

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató nem felelős a megjelenített banner (kép és szöveg) tartalmáért, a Hirdető által végzett frissítések eredményeként létrejött tartalomért, illetve az ezzel esetlegesen harmadik személyeknek okozott kárért, mint ahogyan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében szerepel.

A Felek rögzítik, hogy a display szolgáltatási szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelmében nem vállalja át az Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/közvetítői/viszonteladói szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket. Szolgáltató nem vállal felelősséget a bannerek szakszerűtlen elkészítéséből adódó károkért. Szolgáltató jogosult az érdekeit sértő bannerek megjelenítését megtagadni. Szolgáltató a bannerek tartalmáért, a bannerekben vagy az azokon keresztül elérhető oldalak valódiságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Díjak, számlázás, fizetés módja

A megrendelést követően a Szolgáltató egy díjbekérő számlát készít a Hirdető felé, melyet a Szolgáltató emailben elküld a Hirdetőnek az általa megadott email címre. A díjbekérőn szereplő összegnek a Szolgáltató számlájára érkezése után a Szolgáltató a végleges számlát elküldi a Hirdetőnek.

A Hirdető köteles a díjbekérő számlán szereplő összeget 8 naptári napon belül banki átutalás útján kiegyenlíteni. A díjbekérő számlán szereplő összegnek a Szolgáltató számláján való jóváírást követően kerül feltöltésre és megjelenítésre a megrendelt banner. A banner feltöltéséről és megjelenítéséről Szolgáltató emailben értesíti Hirdetőt. Szolgáltató a már megfizetett banner díját nem téríti vissza. Ez vonatkozik arra is, ha a banner megjelenése a Hirdető által meg nem küldött kreatív vagy banner miatt hiúsul meg.


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. 07. 20.

Pénztárosállás.hu © 2024
Minden jog fenntartva.
Kezdőlap Hirdetésfeladás
Munkaadóknak
Belépés Álláskeresőknek Munkaadóknak Árak